Tjänster

Ekne Gårds Mark & Entreprenad utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten, från husgrunder med dränering och avlopp, ledningsarbeten till färdig utemiljö och trädgård.

Vi hjälper dig från idéstadiet till färdig trädgård, och utför murar, trappor och planteringar.

Grävmaskiner

Vi har traktorgrävare med eller utan personlift, minigrävmaskin, hjulgrävmaskiner från 10 – 18 ton, och även bandgrävmaskiner.

Diverse tillbehör som hammare, rivningsgrip, och övrig kringutrustning.

Transporter

Vi utför alla sorters transportjobb. Våra lastbilar har containrar från 10-40 kubik och maskinflak för maskintransporter. Vi har även kranflak med 14 meter kran, som kan utrustas med skopa, gafflar och grip.

Vi har tippsläp och lastväxlarsläp.

Lastmaskiner

Vi har flera olika lastmaskiner, och även teleskoplastare med 13 m räckvidd och personkorg.

Vägunderhåll

Vi arbetar med renhållning av vägar och parkeringar på vintern i form av snö- och halkbekämpning. Vi har upptagande sopmaskin och sopar vägar och parkeringar. Sommartid kör vi buskhack längs med vägarna.

Skogsmaskiner

Vi innehar skotare med klipp och kan hjälpa till med skogsröjning och gallring.

Övrigt

Vi utför även rivningsarbeten.

Back to top